Το ερευνητικό έργο Nutract εντάχθηκε στον κατάλογο δυνητικών δικαιούχων

nutract

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας, το ερευνητικό έργο Nutract που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», εντάχθηκε στον κατάλογο δυνητικών δικαιούχων. Η οριστική ένταξη αναμένεται μετά τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών.

Το Nutract είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για την υιοθέτηση συνηθειών ισορροπημένης διατροφής που θα βασίζεται αποκλειστικά στην ελληνική γαστρονομία και στα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα γενικότερα. Απευθύνεται σε όλους όσους  ενδιαφέρονται για τη διατροφή τους, ταυτίζοντας υποσυνείδητα την υγιεινή διατροφή με την ελληνική γαστρονομία. Το Nutract είναι μια εφαρμογή παρακίνησης για την υιοθέτηση και  διατήρηση της υγιεινής διατροφής, η οποία βασίζεται στη συναισθηματική ταύτιση και στη  μηχανική των παιχνιδιών προκειμένου να μεγιστοποιήσει το ενδιαφέρον των χρηστών να  συμμετάσχουν σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.