Το Smart Home καταλαβαίνει Ελληνικά

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανάπτυξη της εφαρμογής αναγνώρισης φωνής GEYER Voice για λογαριασμό της GEYER Hellas. Η εφαρμογή αφορά στο χειρισμό των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο Smart Home της GEYER με τη φωνή, μέσω smartphone ή tablet (Android και iOS).

Η Useappility διαθέτει μοναδική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών αναγνώρισης φωνής στα Ελληνικά, έχοντας ήδη υλοποιήσει τον εικονικό βοηθό Milamu για την εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ καθώς και τις εφαρμογές PestoSMS και PestoSocial. Με τη συμβολή της Useappility το Smart Home της GEYER έγινε ακόμη εξυπνότερο, καθώς αποτελεί το μοναδικό σύστημα που δέχεται ελληνικές φωνητικές εντολές.