Το Running Noah στα σχολεία των ΗΠΑ

Η εφαρμογή Running Noah βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τους μηχανισμούς του πολλαπλασιασμού και να εμπεδώσουν την προπαίδεια με ένα ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο. Η εξάσκηση της προπαίδειας μέσω του Running Noah βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν μια βάση γνώσης που οδηγεί σε ταχεία και αξιόπιστη ανάκτηση πληροφοριών. Η ευέλικτη εφαρμογή αυτής της γνώσης είναι αυτό που συνήθως απαιτείται  στην επίλυση προβλημάτων υψηλότερης βαθμίδας. Αυτό ήταν ακριβώς το γεγονός που ώθησε πολλά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ να εντάξουν τη συγκεκριμένη εφαρμογή της Useappility στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ήδη περισσότεροι από 6.500 μαθητές χρησιμοποιούν το Running Noah για την εξάσκησή τους στην προπαίδεια, μετατρέποντας αυτή την επίπονη διαδικασία σε μια ευχάριστη εμπειρία.

Χαρακτηριστικά

48 Επίπεδα σε 4 Επεισόδια
με αυξανόμενη δυσκολία

Πολλαπλασιασμοί μέχρι 12×12

48 Αποστολές

144 Δοκιμασίες